The luggage sent to Istanbul after the attack… One of them… A Turkish delight from Safranbolu, possible prepared for Gaza…

Gemiden hallaç pamuğu gibi gelen eşyalar… Ve bir bavul…  İçinde Gazze için paketlenmiş Safranbolu lokumları…

This gift package was supposed to reach Gaza for 9 years old Mazen…

Gazze’ye gidecek ve 9 yaşındaki Mazen’i bulacaktı bu hediye kutusu…

The Holy Quran and the books

Kur’an-ı Kerim ve kitaplar

What is left from confiscated electronics…

Alıkonulan elektronik eşyalardan geriye ne kaldıysa…

Israel confiscated all the labtops but did not ignore to send back the empty labtop bags!

Tüm yolcuların labtoplarına el koyan İsrail, ne hikmetse labtop çantalarını geri göndermeyi ihmal etmez !

A sample of personal belongings

Şahsi eşyalar

A sample of personal belongings

Şahsi eşyalar

General view of confiscated luggage

Saldırıda yağmalanan eşyaların genel görüntüsü

Reklamlar